साहित्य

कविता : म दिन्छु ज्यान

म खोज्छु देशमा बसी, कता छ देश खै भनी म खोज्छु आङ भित्र नै, कता छ भेष खै भनी । म हाँस्न खोज्छु दुस्खमा, जसै हिमाल हाँस्दछ दिनेछु साथ...