फुल फुलाउने कुरा गर्छन तर डाली बिदेशमा   बगैचा सजाउने कुरा गर्छ तर माली बिदेशमा

फुल फुलाउने कुरा गर्छन तर डाली बिदेशमा
बगैचा सजाउने कुरा गर्छ तर माली बिदेशमा
!!
लाहाचार छ सरकार दिनहूँ बेच्छ दाई र भाई
गाऊँ गाउँमा बाबा आमा मात्र युवा खाली बिदेशमा
!!
पठाउछ उनकै एजेन्ट बिभिन्न आशाय देखाई
सुख छैन काम गर्दानी र शाहूको गाली बिदेशमा
!!
रोजगार छैन देश भित्र नत विकाश हुन्छ हाम्रो
संतान बेची नेता बजाउछन ताली बिदेशमा
!!!

नवीन बस्याल प्यूठान
हाल जापान

सुझाव दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *