गजल -परिवार को तक्दिर बदल्न बिदेश आऐ।

Spread the love

देशमा  नपाईदा  जागीर  म बिदेश आऐ !
जिबन चलाउनको खातीर म बिदेश आऐ

सरकारको कार्यतामा भविष्य न देखी
भएर  आफैमा  गाम्भीर म बिदेश आऐ

जिबनका जिम्मेवारी बाकी थिए त्यसैले
छोएर स्व: बाबाको तस्बीर म बिदेश आऐ

किस्मत र भ्रर्मता प्रर्ति विश्वास नगरी कन
बदल्न पारिवारिक तक्दीर म बिदेश आऐ

घर परिवारलाई बिदायिका हात हल्लाउदै
लगाई सफलताको अवीर म बिदेश आऐ

नवीन बस्याल  स्वर्गद्वारी नगरपालिका ,२ प्यूठान
हाल जापान

सुझाव दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *